Η Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής – Βγές από τον Κύκλο


Screen Shot 2015-10-28 at 21.55.40

Information Guide – Βγές από τον κύκλο

african women post (1)Η Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής, είναι μια οργάνωση γυναικών απο όλες τις χώρες της Αφρικής, η οποία ιδρύθηκε το 2005 κι από τότε δραστηριοποιείται για την ένταξη των Αφρικανών μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία. Απο τον Σεπτέμβριο του 2013, υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης, με τίτλο: «Η Α- όρατη βία – βγες από τον κύκλο».

Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη των ΜΚΟ (Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α΄ και Β΄ Κύκλος) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ) με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης.

Σκοπός του Σχεδίου Δράσης, είναι η στήριξη και η ενδυνάμωσή των μεταναστριών έτσι ώστε να αναγνωρίσουν και να καταπολεμήσουν φαινόμενα βίας που βιώνουν, στο οικογενειακό, επαγγελματικό και στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον και να αντιδράσουν στην καταπάτηση των δικαιωμάτων τους.

Η αναγνώριση και κατανόηση ενός προβλήματος είναι η αρχή της λύσης του, για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης θα παρέμβουμε με συγκεκριμένες ενέργειες όπως:

– Πληροφόρηση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων βίας και υποστήριξή τους για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων στην καθημερινή τους ζωή.

– Νομική υποστήριξη σε συνεργασία και με άλλους φορείς (κατόπιν ραντεβού στο τηλ της οργάνωσης 2114088460, ώρες: Δευτέρα-Παρασκευή 11:00πμ – 15:00μμ).

-Εργαστήρια αλληλοϋποστήριξης και σεμινάρια εκπαίδευσης εθελοντριών– εμψυχωτριών.

Στόχος των εργαστηρίων, σεμιναρίων είναι να εφοδιαστούν οι συμμετέχουσες με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώσεις ώστε να λειτουργήσουν ως άτυποι σύμβουλοι- εμψυχώτριες.

Download the PDF file .